Poplatek za svoz odpadu – 2018

Poplatek za svoz odpadu 2018

Sezóna 2018

Vážení chataři, pro tento rok zůstává platba za svoz kontejneru na komunální odpad stejná, tj. 750Kč za chatu.

Platba za rok 2018: 750kč/chata

Kontakt na obecní úřad v Červených Janovicích: 327 594 220

Číslo účtu pro zaplacení poplatku za odpad: 0443539339/0800