Katlov – historie rybníku a chatové osady

Nadm. výška 464m.n.m.
Okres Kutnohorský

Informace o vzniku rybníku

Rybník Katlov byl založen asi v 16. století pro potřebu a provoz dolů a hutí v Kutné Hoře.
Kdo rybník založil a jaký byl jeho osud dlouho nevíme. První ověřený záznam hovoří o tom, že rybník byl znovu zavodněn 8.9.1901. V té době stály na stráni nad rybníkem tři chalupy v nichž bydlelo dohromady asi 20 lidí živící se nádenictvím. Pamětní kniha zbraslavická uvádí:

„Domy jsou sice stavěny z tvrdého materiálu, ale kryty jsou slamou a šindelem. Stojí na stráni porůznu každý sám o sobě bez jakéhokoliv spojení. Stromoví jest zde zcela malounko.“

Původně se jednalo o rybníky dva. Malý a Velký Katlov, ale rybářská správa je spojila průplavem v jeden. Dnes má tedy rybník, který leží v nadmořské výšce 464 m., dvě hráze, rozlohu 22 ha a jeho největší hloubka je u výpustě při plném stavu vody, cca 3,5 m. ( v srpnu 2016 naměřeno 3,3 m )

Vznik prvních chat u Katlova

První chata na Katlově stála na protějším břehu u lesa, patřila dvěma učitelkám. Po požáru Spálené paseky musely učitelky chatu přemístit asi v roce 1935 na louku pod hráz, na místo kde dnes stojí chata č. 15. V té době zde již stavěl svou chatu pan Jaroslav Novotný zvaný Šerif, z Libenic u K. Hory (dnešní chata č.1). Třetí chatu postavil v roce 1936 p. Krátký, krejčí z K.Hory (dnes chata č.2). Další chaty potom byly postaveny v roce 1938 a to p.Výborným a sl. Bělovskou (č.4), majitelem louky p.Oberreiterem (chatu č 5 v podobě tří kabinek pronajímal), p. Majerem instalatérem z K.Hory (č.9), pí.Silabovou z K.Hory (č.7), p.Mašínem truhlářem z K. Hory (č. 8), p.Ptáčkem ředitelem Osevy (č.10), p. Brožkem, čalouníkem z K.Hory. V dalších letech potom chaty přibývaly až do dnešního stavu, kdy má osada kolem sto chat.

Důležité momenty pro osadu

V roce 1960 bylo zrušeno volejbalové hřiště na louce pod hrází a znovu vybudováno v Modřínkách, kde byl položen základ k dalším stavbám, které byly a jsou chataři hojně využívány jak po sportovní tak společenské stránce. V roce 1975 až 1976 byla postavena sauna, v roce 1978 na místě bažiny vybudován tenisový kurt, rok na to vznikla cvičná tenisová stěna s přístřeškem pro stolní tenis a postavena kombinace krbu a udírny.  V roce 1981 přibyla maringotka a stavební buňka zvaná Šantán. Sloužily jako klubovna a zázemí pro sportovce. V roce 1988 přibyla vodní skluzavka (odstraněna zároveň s maringotkou v r. 2016).
Velký předěl zaznamenala osada Katlov  v roce 1973, kdy byla svépomocí chatařů provedena elektrifikace a provoz zahájen, tzv. „rozsvícenou“ v roce 1974.
V letech 2003 až 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce obou hrází rybníka a jeho odbahnění za 29 milionů korun  (dotace ministerstva zemědělství 20 mil.Kč, město Kutná Hora 9 mil.Kč.).

Z minulosti až po současnost

V novodobé historii rybníka se vystřídalo několik majitelů. Nejprve patřil zřejmě k panství Červené Janovice, později jej vlastnilo Vodní družstvo Červené Janovice, dále Obec kutnohorská a nakonec město Kutná Hora, která jej vlastní dodnes.

Rybník sloužil do roku 2013 jako rybník chovný, od roku 2014 byl pronajat p. J. Vágnerovi, který ho upravil pro potřeby  sportovního rybolovu.

A název rybníka? Traduje se, že císařský kat měl výhradní právo v něm lovit ryby pro svou obživu a odtud jméno KATLOV .

Jan Dobiáš
Údaje čerpány z archívu  p.Jiřího Novotného, Pamětní knihy zbraslavické , Kutnohorsko slovem i obrazem z roku 1912, MÚ Kutná Hora a ze vzpomínek chatařů