Svozy odpadu

Svoz tříděného odpadu:

Zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle následujícího harmonogramu pro obec Červené Janovice a okolí (aktualizováno 2020):

Plasty léto (Duben – Září) 1 za 7 dní Každé úterý
zima (Říjen – Březen) 1 za 14 dní Sudé úterý
Sklo 1 za 4 týdny V pátek po 4 týdnech (17.1, 14.2 …)
Papír 1 za 14 dní Liché středy
Tetrapak 1 za 4 týdny V úterý po 4 týdnech (28.1, 25.2, …)

Svoz velkoobjemového odpadu:
Katlov – u tenisových kurtů

Jaro 9.4 – 14.4.2020
Podzim 4.9 – 7.9.2020

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav:

Možnosto odevzdat zdarma vytříděné složky odpadu (sklo, plasty, papír, železo a elektroodpad)
Ostatní odpady za poplatek

Skládka v areálu AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o.
Hejdof 1666, Čáslav

Otevírací doba – celoročně Pondělí až Pátek (7.00 – 16.30)