Svozy odpadu

Svoz tříděného odpadu:

Zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle následujícího harmonogramu pro obec Červené Janovice a okolí (aktualizováno 2018):

Plasty léto 1 za 7 dní Každou středu
zima 1 za 14 dní Sudé středy
Sklo 1 za 4 týdny V pátek po 4 týdnech
Papír 1 za 4 týdny V úterý po 4 týdnech
Tetrapak 1 za 4 týdny V pátek po 4 týdnech

Svoz velkoobjemového odpadu:
Katlov – u tenisových kurtů

Jaro 12.4 – 17.4.2018
Podzim 7.9 – 10.9.2017

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav:

Možnosto odevzdat zdarma vytříděné složky odpadu (sklo, plasty, papír, železo a elektroodpad)
Ostatní odpady za poplatek

Skládka v areálu AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o.
Hejdof 1666, Čáslav

Celoročně Pondělí až Pátek (7.00 – 16.30)